ویلا با استخرسوناجکوزی بیلیارد

ویلا با استخرسوناجکوزی بیلیارد

رامسر 1,000,000,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 650m2 زمین
ویلا ساحلی vip با فوتبال دستی

ویلا ساحلی vip با فوتبال دستی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 250m2 زمین
اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 250m2 زمین
استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

رامسر 3,300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 450m2 زمین
اجاره ویلا ساحلی vip فوق لوکس

اجاره ویلا ساحلی vip فوق لوکس

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 300m2 زمین
ویلا با استخر دوبل در رامسر

ویلا با استخر دوبل در رامسر

رامسر 2,900,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 400m2 زمین
استخربیلیارد/کلبه/ایرهاکی/تاب

استخربیلیارد/کلبه/ایرهاکی/تاب

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 550m2 زمین
استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی

رامسر 6,500,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1000m2 زمین
ویلا جنگلی با استخر و بیلیارد

ویلا جنگلی با استخر و بیلیارد

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 450m2 زمین
ویلابا استخر جکوزی میز بیلیارد

ویلابا استخر جکوزی میز بیلیارد

رامسر 3,300,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1000m2 زمین
ویلابااستخرسونا جکوزی ایرهاکی

ویلابااستخرسونا جکوزی ایرهاکی

رامسر 6,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 900m2 زمین
اجاره ویلا استخردارنوساز رامسر

اجاره ویلا استخردارنوساز رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 300m2 زمین
ویلا استخردار سوپرلوکس لاکچری

ویلا استخردار سوپرلوکس لاکچری

رامسر 3,000,000 تومان 6
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 600m2 زمین
ویلابا استخرسونا بیلیارد رامسر

ویلابا استخرسونا بیلیارد رامسر

رامسر 3,300,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 220m2 زمین
اجاره ویلابا استخر روباز رامسر

اجاره ویلابا استخر روباز رامسر

رامسر 2,800,000 تومان 0
 • 230m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 1000m2 زمین
ویلا با استخرسوناجکوزی بیلیارد

ویلا با استخرسوناجکوزی بیلیارد

رامسر 1,000,000,000 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 650 m2 زمین
ویلا ساحلی vip با فوتبال دستی

ویلا ساحلی vip با فوتبال دستی

رامسر 1,000,000 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 250 m2 زمین
اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 1,500,000 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 250 m2 زمین
استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

رامسر 3,300,000 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 450 m2 زمین
اجاره ویلا ساحلی vip فوق لوکس

اجاره ویلا ساحلی vip فوق لوکس

رامسر 3,000,000 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 300 m2 زمین
ویلا با استخر دوبل در رامسر

ویلا با استخر دوبل در رامسر

رامسر 2,900,000 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 400 m2 زمین
استخربیلیارد/کلبه/ایرهاکی/تاب

استخربیلیارد/کلبه/ایرهاکی/تاب

رامسر 2,000,000 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 550 m2 زمین
استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی

رامسر 6,500,000 0
 • 450m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1000 m2 زمین
ویلا جنگلی با استخر و بیلیارد

ویلا جنگلی با استخر و بیلیارد

رامسر 3,000,000 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 450 m2 زمین
ویلابا استخر جکوزی میز بیلیارد

ویلابا استخر جکوزی میز بیلیارد

رامسر 3,300,000 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1000 m2 زمین
ویلابااستخرسونا جکوزی ایرهاکی

ویلابااستخرسونا جکوزی ایرهاکی

رامسر 6,000,000 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 900 m2 زمین
اجاره ویلا استخردارنوساز رامسر

اجاره ویلا استخردارنوساز رامسر

رامسر 2,000,000 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 300 m2 زمین
ویلا استخردار سوپرلوکس لاکچری

ویلا استخردار سوپرلوکس لاکچری

رامسر 3,000,000 6
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 600 m2 زمین
ویلابا استخرسونا بیلیارد رامسر

ویلابا استخرسونا بیلیارد رامسر

رامسر 3,300,000 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 220 m2 زمین
اجاره ویلابا استخر روباز رامسر

اجاره ویلابا استخر روباز رامسر

رامسر 2,800,000 0
 • 230m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 1000 m2 زمین